Historie a současnost ALIANCE

V roce 1986 založila parta libereckých výrostků "vzduchovkovou" jednotku "BLACK BARETS". Jen díky neuvěřitelné náhodě nedošlo k závažnějšímu zranění.

Po revoluci v roce 1989 u nás nastal doslova boom nejrůznějších oficiálních či „divokých" klubů, které svoji činnost zaměřily na vojenství, vojenskou historii, akční či adrenalinové sporty.

V Liberci tak mezi dalšími došlo k první přeměně. BLACK BARET ukončil činnost a vznikl US ARMY CLUB,1st CAVALRY LIBEREC. Sdružoval členy už z téměř celé republiky a „povolávacími rozkazy" byly svolávány společná cvičení. Snaha růst a zlepšovat se nedovolila setrvat v lize „B" a přinesla své ovoce.

Dne 17.3.1997 zanikl US ARMY CLUB,1st CAVALRY LIBEREC a byly zaregistrovány stanovy občanského sdružení ALIANCE MILITARY CLUBS ČR. V témže roce je uzavřena smlouva o spolupráci s vojenským útvarem VÚ 6793 v Liberci. Začalo období oficiální spolupráce, podpory a společných cvičení. Na žádost AČR jsme poskytli pomoc při budování aktivních záloha v Libereckém kraji.

V roce 2002 za podpory ČČK vznikl Záchranný tým, rok 2006 je vstupem do Svazu vojáků z povolání Armády České republiky a řady Československé obce legionářské jsme rozšířili v roce 2008.
Mimo vojensko-bezpečnostní oblast v rámci preventivního působení proti kriminalizaci a stimulaci pozitivního hodnotového systému mladých lidí pořádáme již 4 roky letní dětské tábory.

Do budoucna nás čeká větší profesionalizace, vytvoření protichemické jednotky v rámci aktivních záloh a další.

Aliance se ve své činnosti zabývá čímsi na první pohled podobným aktivitám mnohých českých army klubů, od nichž se však většinou striktně distancuje. I v rukách jejích členů tedy naleznete airsoftové zbraně sloužící k imitaci bojové činnosti. Airsoft však pro ně není smyslem činnosti, ale jen jedním z prostředků k dosažení cíle, kterým je v tomto případě komplexní příprava muže pro službu v armádě a přežití v poli. V programu činnosti tak nalezneme například speciální tělesnou přípravu, zdravovědu, práci s mapou, výcvik v přežití či základy sebeobrany. Zaměstnání přitom nejednou vedou lidé, kteří jsou aktivními příslušníky našich armádních elitních jednotek pochopitelně s veškerým důrazem na zachování ochrany utajovaných skutečností.
Záchranný tým se ve své přípravě orientuje jak na problematiku polní služby v případě válečného konfliktu současného charakteru, tak i na běžnou každodenní realitu, například zdravotní zajištění sportovních soutěží, pomoc při autonehodách, běžných úrazech či živelních pohromách. Při nedávných závěrečných dvoudenních zkouškách probíhajících pod extrémní psychickou i fyzickou zátěží plnili tedy budoucí záchranáři také úkoly čistě vojenského charakteru, jako například osvobození a ošetření rukojmích, transport zraněných pod palbou, zranění v minových polích či vyproštění pilota z vraku letadla na ploše ohrožované nepřátelskými snipery. K civilní části pak patřila například simulovaná autonehoda nebo pomoc při infarktu či epileptickém záchvatu.

Sama, bez podpory jiných, by však Aliance nemohla být takovou organizací, jakou dnes je. Poděkování za její podporu patří především libereckému útvaru, mateřské jednotce mnohých jejich příslušníků, Českému červenému kříži a dalším.

bb7a96cc971909f560d90e361a0c90fe.jpg